• 084 738 1111
  • Thôn Lộc Hà Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội
  • sales-02@tmt-mold.com.vn
Menu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN MẪU VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TMT VIỆT NAM,

“Together we bring you the lastest technology.
Manufacturing the higest quality products
Time efficiently with a competitive price”

CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN MẪU VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TMT VIỆT NAM,
Đăng ký
Cập nhật thường xuyên
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào, vui lòng gọi 084 738 1111 hoặc gửi e-mail cho chúng tôi. Nếu bạn muốn gửi đề xuất để xem xét, chỉ cần gửi báo giá.
Thăm chúng tôi
Thôn Lộc Hà Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội
Email chúng tôi
sales-02@tmt-mold.com.vn
Gọi chúng tôi
084 738 1111